INICI QUI SOM ECONOMIA I EMPRESA COMERÇ FIRES I MERCATS FORMACIÓ I TREBALL VIVER D'EMPRESES CLUB DE L'EMPRENEDOR APARCAMENT I MOBILITAT
Espais Serveis Assessorament

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

L'assessorament per a la creació d'empreses
El servei d'assessorament al procés de creació d'empreses consisteix en proporcionar:
• Consell expert i tutoritzat en el procés d'elaboració del pla d'empresa
• acompanyar a la persona emprenedora en l'avaluació de la viabilitat del seu projecte en la presa de decisions
• Tràmits de la posada en funcionament
• Proporcionar coneixement en d'altres àmbits: fiscals, jurídics, socials, laborals, prevenció de riscos,...

També inclou l'assessorament en el plantejament de la idea empresarial:
• L'equip fundador
• El pla de màrqueting
• El pla de producció o d'operacions
• El pla d'organització
• El pla jurídic - fiscal
• El pla econòmic - financer

Igualment, en el procés d'assessorament també s'inclou la prestació d'assessorament en matèria d'avantatges fiscals, subvencions, ajuts i recursos disponibles. Amb l'objectiu d'una avaluació objectiva per la viabilitat dels projectes empresarials i contribució a la creació d'empreses de qualitat, en les tasques d'assessorament, es fomenta que les empreses creades tinguin en compte criteris de productivitat, competitivitat, defensa i protecció del medi ambient i de qualitat en els productes o serveis, així com la igualtat d'oportunitats i la salut i seguretat en el treball.

Com ho fem?
La prestació del servei d'assessorament suposa la realització d'un procés que comprèn les següents fases:
• Entrevista inicial en la que la persona emprenedora explica el projecte empresarial que vol desenvolupar, el moment de la creació en el que es troba, així com el tipus de servei que voldria obtenir.
• Assessoraments en la redacció del pla per treballar en la redacció del projecte empresarial. El personal tècnic assessorarà a les persones emprenedores en cadascuna de les parts del pla d'empresa. Cada cas requerirà un tractament diferent en funció del tipus d'activitat i situació de la persona emprenedora.
• Revisió final, del pla d'empresa analitzant possibles incoherències o febleses del mateix i ha de contribuir a que el plantejament final sigui suficientment sòlid, viable i possible.
• Informes per a tercers i per a la tramitació d'ajuts, subvencions i facilitats en matèria de finançament en cas que el projecte empresarial pugui accedir a algun tipus d'ajut públic, s'orientarà en la tramitació d'aquests ajuts.

Qui hi pot accedir? Totes les persones emprenedores que volen posar en marxa una empresa, les empreses que tinguin menys d'un any d'antiguitat i les que tinguin més d'un any, quan tinguin un projecte d'ampliació de la seva activitat que requereixi un cert procés d'anàlisi i reflexió, generi nous llocs de treball o realitzi camvis importats com si es tractés d'una nova creació d'empresa.

Com es presta el servei d'assessorament? El primer contacte es realitza de forma grupal on s'exposen les caracteristiques del servei, passant a continuació a un treball individual de cada emprenedor/a amb el personal tècnic assignat. L'atenció individualitzada es realitza de manera presencial encara que no exclou que part del procés i d'intercanvi d'informació, consultes i coneixement es pugui fer a distància utilitzant les eines TIC.

Facebook l Notícies l Contacte l Mapa web l Avís legal l Crèdits