INICI QUI SOM ECONOMIA I EMPRESA COMERÇ FIRES I MERCATS FORMACIÓ I TREBALL VIVER D'EMPRESES CLUB DE L'EMPRENEDOR APARCAMENT I MOBILITAT
Espais Serveis Assessorament

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Què és el Viver d'Empreses? És un equipament públic municipal, amb els serveis, infraestructures i personal tècnic adequat per a donar suport a les persones emprenedores que volen iniciar un projecte empresarial. És el lloc o espai físic on les empreses que inicien la seva activitat s'instal·len de forma temporal i reben el suport per al desenvolupament de la seva activitat empresarial, on cada empresa disposa d'uns espais propis i d'uns espais compartits, la qual cosa li permet oferir uns serveis als seus clients de millor qualitat, tenint unes despeses inferiors a l'inici de l'activitat empresarial. L'estada al centre té una durada màxima de tres anys.

A qui va dirigit? Va dirigit a totes aquelles persones que desitgin atoocupar-se, que pensin crear la seva pròpia empresa de forma individual o de forma col·lectiva. Poden ser: persones que s'autoocupin, professionals que s'independitzin, un grup d'emprenedors que desitgin construir una societat o cooperativa, universitaris o tècnics que desitgin iniciar una activitat professional / empresarial.

Requisits per instal·lar-se al CIE:
1. Els nous projectes empresarials amb intenció d'acollir-se al Viver hauran de presentar la sol·licitud, fent aportació d'un pla d'empresa i viabilitat que justifiqui la seva creació.
2. S'avaluarà el projecte pel Consell Assessor creat a tal efecte per l'IMPE, i a partir d'un informe favorable es podrà incorporar al Viver i gaudir dels seus serveis.
3. Cada projecte es proveirà d'un tutor que faci les funcions de conseller i suport personal al nou projecte.
4. Seguiment: el Viver proporcionarà una tasca de suport i assessorarà a l'empresa fins al finalitzar la seva estada.
5. Finalització de l'estada: quan s'acabi el temps convingut per al nou projecte empresarial, aquest haurà d'abandonar el local que ocupa, doncs s'entendrà assolit l'objectiu.
Si el projecte ha assolit un grau de maduresa important que aconselli la finalització de l'estada podrà fer-ho lliurement sense considerar-se incompliment del contracte. Si el projecte no resultés amb la viabilitat prevista al seu pla d'empresa, es plantejarà una adequació a la situació, finalment el Consell Assessor determinarà les accions a emprendre. La durada màxima de l'estada serà de tres anys.
Funcions del Viver d'Empreses:
1. Facilitar la ubicació, de forma temporal, per desenvolupar el projecte d'empresa inicialment.
2. Tramitació tecnico-administrativa.
3. Informació de subvencions i finaçament.
4. Assessorament de la forma jurídica empresarial
5. Facilitar la tasca administrativa incial d'alta d'una empresa
6. Vetllar pel seguiment empresarial ofernit vies alternatives o solucions
7. Oferir uns serveis logístics comuns.
8. Oferir als empresaris formació contínua innovadora
9. Oferir als treballadors formació o reciclatge continu
10. Assessorar continuadament l'empresari
11. Organització de Seminaris, conferències, jornades d'àmbit econòmic o tecnològic
Facebook l Notícies l Contacte l Mapa web l Avís legal l Crèdits