INICI QUI SOM ECONOMIA I EMPRESA COMERÇ FIRES I MERCATS FORMACIÓ I TREBALL VIVER D'EMPRESES CLUB DE L'EMPRENEDOR APARCAMENT I MOBILITAT
Cursos SOC Cursos d'emprenedoria Cursos per empreses Borsa de treball

El servei consisteix en el disseny, organtizació i impartició d'accions de formació que tenen com a objectiu millorar els coneixements i habilitats en matèria de planificació i gestió empresarial de les persones emprenedores i augmentar d'aquesta manera les possibilitats d'èxit de la seva empresa.

El servei de formació a persones emprenedores es centra, fonamentalment, en alguns dels següents àmbits de contingut:
• Continguts i elaboració d'un pla d'empresa
• Comportament i perfil emprenedors
• Pla de màrqueting
• Tècniques de negociació
• Gestió del temps i delegació
• Gestió comercial
• Pla de producció o d'operacions
• Pla d'organització
• Aspectes de l'àmbit jurídic - fiscal
• Pla econòmic - financer
• Organització del circuit administratiu i control econòmic
• Altres aspectes que es consideren d'interès per a les persones emprenedores i siguin fruit d'una anàlisi de les seves necessitats
Orientativament, les accions de formació estan adreçades a un mínim de 10 persones i poden tenir una durada aproximada d'entre 8 i 12 hores i excepcionalment, per a casos concrets justificats, poden abastar fins a 40-50 hores.

Condicions d'accés
Tenen accés a aquestes accions de formació les persones emprenedores que tenen una idea de negoci i volen posar-la en funcionament. I que necessiten una formació empresarial complementària a les accions d'assessorament que ofereixen les entitats d'Inicia, Xarxa per la Creació d'empreses.
També poden accedir aquelles persones emprenedores que havent rebut assessorament per part d'una entitat d'Incia Xarxa per la Creació d'empreses, vers la creació del seu negoci, no faci més de tres anys que aquesta està en funcionament.

Modalitats de prestació
El servei de formació es pot prestar en les següents modalitats:
• Presencial i per grup, és a dir, tota l'acció formativa es desenvolupa de forma presencial amb tot l'alumnat present.
• Presencial per grup i individual. Part de l'acció formativa es desenvolupa amb tot el grup de persones assistents i una altra part individualment amb cada alumne, en funció de les seves necessitats específiques.
• Semipresencial. Una part de l'acció formativa es desenvolupa presencialment i una altra part es desenvolupa a distància, preferiblement a través de canals telemàtics.

Facebook l Notícies l Contacte l Mapa web l Avís legal l Crèdits