L.E.A.R. CORPORATION HOLDING SPAIN
C/ Fusters, 68
Veure ubicacio al mapa>

Tel. 977 617 100
www.lear.com

Fabricació de material i equips electrònics per automòbils (disseny i fabricació)