INICI QUI SOM ECONOMIA I EMPRESA COMERÇ FIRES I MERCATS FORMACIÓ I TREBALL VIVER D'EMPRESES CLUB DE L'EMPRENEDOR APARCAMENT I MOBILITAT

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'empresa, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d´aquests continguts a aquesta empresa. Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
1. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
2. Aquesta empresa no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta empresa.
3. L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'empresa o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Aquesta empresa no es fa responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web.
4. L'empresa no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d´accedir-hi.
5. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
6. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquesta empresa informa als seus usuaris i aqualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal, que aquestes seran incloses en un fitxer automatitzat i es podran destinar a oferir informació sobre activitats i serveis. A més, qualsevol persona té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades. Aquests drets es podran exercitar adreçant un escrit al domicili social d'aquesta empresa.
7. L'empresa es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requerixen per utilitzar-lo.
8. L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Tarragona els únics competents. Tota persona usuària del web accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Facebook l Notícies l Contacte l Mapa web l Avís legal l Crèdits